Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které zákazníci e-shopu vyplňují, potřebuje naše společnost pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Jde o právní titul splnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky.

Po dodání zboží nebo služby jsme povinni tyto údaje uchovat z titulu právní povinnosti po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace dle § 620 zákona č. 89/2012 Sb.

Vystavené daňové doklady musíme z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po ukončení této lhůty budou vymazány.

Vaši e-mailovou adresu využijeme na zasílání obchodních sdělení, které se týkají obdobného zboží nebo služeb, které jste zakoupili.  Jejich zasílání budete moci kdykoli ukončit pomocí kliknutí na odkaz uvedený v emailu. Jde o jednání na základě oprávněného zájmu, které je plně v souladu se zákonem 480/2004 Sb. a čl. 6.1 f) nařízení GDPR.

Máte právo na výpis, opravu, výmaz, předání v převoditelném formátu, omezení, odvolání souhlasu, podání námitky a stížnost na dozorový úřad.

Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.