Od září budou nové štítky pro vysavače podle energetické legislativy EU!

18. 8. 2014

Od 1. září 2014 budou všechny vysavače dodávané výrobci na území Evropské unie povinně označeny velmi podobnými energetickými štítky, jaké jsou zákazníci zvyklí vídat na bílém zboží. Výrobce bude povinen uvádět na trh pouze vysavače s maximálním výkonem 1600 W. 

Výrobci se shodují, že nové značení vysavačů bude pro spotřebitele přínosem, protože se díky štítku budou moci mnohem rychleji a přesněji rozhodovat při výběru konkrétního modelu. Výrobci mají za úkol lepit štítky o rozměru 75x150 mm na vysavačích na dobře viditelné místo.

Nové označení vysavačů se stává pro zákazníka výhodou, protože se díky informacím na evropském standardizovaném štítku může přesněji rozhodovat při výběru a koupi vysavače.  Ze štítku bude patrná energetická třída, účinnost vysávání koberce a tvrdé podlahy, dále hlučnost a prachové emise.

  • Hlučnost: Výrobcem uváděná hodnota na štítku bude v decibelech. Hlučnost 80 dB je přibližně dvojnásobná jako u 60 dB. V případě výběru vysavače dle kritéria hlučnosti, je pro zákazníka důležitý jednotlivý decibel.
     
  • Energetická třída: Důležitý parametr uváděný na štítku. Stupnice je rozdělena od nejvyšší třídy A po nejnižší třídu G. Informace daná touto stupnicí ale nemusí být zásadním kritériem při nákupu nového vysavače.
     
  • Účinnost vysávání: Účinnost je dělena stejně jako energetická třída do stupnice A po G. Informace se uvádí zvlášť pro tvrdé povrchy a pro koberce. Účinnost vysávání je velmi ovlivněna kvalitou příslušenství.
     
  • Prachové emise: Důležité označení zejména pro alergiky a osob s dýchacími obtížemi. Prachové emise jsou opět děleny dle stupnice A (nejlepší) až G (nejhorší). Tento parametr označuje úroveň znečištění a funkčnost vysavače v případě odváděného prachu a nečistot.

I přes změnu legislativy bude zákazník od nového vysavače vyžadovat stále zejména výkon. 

Žádaného vysokého sacího výkonu bude možno dosáhnout i po nařízeném snížení příkonu (legislativou od 1. 9. 2014), a to za pomoci kvalitních hubic.

Očekávání od nové legislativy je ušetřit Evropě do roku 2020 až 18TWh energie. Konkrétní hodnota roční úspory pro jednotlivé domácnosti se nedá v tuto chvíli s přesností vyjádřit.

Klasikou v českých domácnostech jsou bezesporu vysavače ETA
Stávající modely značky ETA, které novou legislativu již v tuto chvíli splňují, zůstávají cenově beze změn a velmi dostupné. Nové modely uvedené na trh po 1. září nabídnout zákazníkovi opět výhodné a výkonné vysavače v porovnání cena výkon, tak jak je pro Etu typické. 

I Název nebo ochranná známka dodavatele.

II Identifikační značka modelu dodavatele, přičemž „značkou modelu" se rozumí obvykle       alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model vysavače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele.

III Třída energetické účinnosti podle definice v příloze I; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti vysavače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti.

IV Průměrná roční spotřeba energie podle definice v příloze VI.

V  Třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I.

VI Třída účinnosti čištění pro koberce stanovená v souladu s přílohou I.

VII Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I.
VIII Hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI.
TOPlist