Bazénová chemie Marimex AQuaMar - Chlor Triplex 4,6 kg

Bazénová chemie Marimex AQuaMar - Chlor Triplex 4,6 kg
Katalogové číslo: 87554
skladem( kdy budu mít zboží doma? )Možnosti doručení
1 404 Kč s DPH
Spočítat splátky Home Credit
Přidat do porovnání

Potřebujete poradit s výběrem?

Zeptejte se co vás zajímá
468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz
icon
Dodání do druhého dnepokud je dostupnost Ihned k expedici
icon
Odborné poradenstvíNechte si poradit od specialistů

Marimex AQuaMar - Chlor Triplex 4,6 kg

skladem

Popis produktu

Typ užití: udržovací
Určení: komplexní údržba
Báze: chlorová

Víceúčelové pomalurozpustné velké tablety pro průběžné udržování hladiny chloru po použití granulátu Aquamar Quick Chlor. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek je účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru.

Dávkování:
*před prvním použitím upravte hodnotu pH na 6,8 až 7,2
* poté proveďte preventivní ošetření rychlorozpustným chlorovým přípravkem AQuaMar Quick
* dále proveďte ošetření stabilizátorem chloru AQuaMar Chlor Stabil
* dle teploty vody pak přidávejte každých 5 - 8 dnů 1 až 2 tablety na 20 m3 vody
* do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety

Důležité upozornění:
* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H272 Může zesílit požár; oxidant
* H302 Zdraví škodlivý při požití
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí
* H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
* EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Další nebezpečnost:
* Silné oxidační činidlo.
* Produkt může působit korozivně na kovy.
* Vyhněte se kontaktu s očima, může způsobit nevratné poškození očí.
* Vyhněte se kontaktu s kůží, může způsobit poleptání vlhké kůže, není-li rychle odstraněn.
* Může vést potenciálně k smrti přecitlivělostí srdce při vdechování a požití.

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření
* P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů
* P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
* P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
* P405 Skladujte uzamčené
* P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu

Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 4.600
Výška (cm): 19.00
Šířka (cm): 23.00
Hloubka (cm): 23.00

Přílohy ke stažení:

Technické parametry

Báze: Chlorová
Hloubka: 23 cm
Hloubka balení: 23 cm
Hmotnost: 4.6 kg
Hmotnost balení: 4.6 kg
Šířka: 23 cm
Šířka balení: 23 cm
Určení: Komplexní údržba
Výška: 19 cm
Výška balení: 19 cm

Dotazy a diskuze


Vložit dotaz

Tyto osobní informace potřebujeme pro vyřízení vašeho dotazu. Detaily o zpracování osobních údajů naleznete zde.